Algemene voorwaarden

 

LIDMAATSCHAP
Leden van WZW ontvangen altijd 20 procent korting op diensten en producten van het Transitiebedrijf. Indien uw organisatie binnen drie maanden na aanmelding lid wordt van WZW ontvangt u een creditnota en ontvangt u de ledenprijs.

FACTURERING
Bij aanvang van ieder individueel traject brengt het Transitiebedrijf 50 procent in rekening. De overige 50 procent wordt na einde van het traject gefactureerd op basis van afname. Betaling via de online loopbaanwinkel op www.transitiebedrijf.nl geschiedt door het invoeren van een vouchercode die werkgevers beschikbaar stellen aan hun medewerkers.

GELDIGHEID VOUCHERCODE
Nadat de medewerker door de werkgever is aangemeld voor loopbaanbegeleiding vanuit het Transitiebedrijf ontvangt hij/zij een vouchercode. Hiermee kan hij/zij via de online loopbaanwinkel zelf een coach uitkiezen en zichzelf direct inschrijven voor trainingen of workshops. Vouchercodes zijn geldig tot een jaar na de uitgiftedatum. Werkgevers en deelnemers ontvangen tijdig voor de vervaldatum van de voucher een herinnering.

ANNULEREN
Het is te allen tijde mogelijk om kosteloos een vervangende deelnemer op te geven in plaats van de ingeschreven deelnemer. Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit of coaching, waarbij 20 procent annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

NO SHOW
Indien een deelnemer niet aanwezig is bij de activiteit zonder geldige reden van afmelding, zijn wij helaas genoodzaakt om de gemaakte kosten in rekening te brengen.

VERVANGENDE TRAINING
Het Transitiebedrijf behoudt te allen tijde het recht om een vervangende trainer in te zetten zonder opgaaf van reden. Tevens behoudt het Transitiebedrijf zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling één of meer diensten of producten te annuleren. Bij annulering zal het reeds voldane deelnamegeld geretourneerd worden.

KLACHTENAFHANDELING
Indien u niet tevreden bent over activiteiten van het Transitiebedrijf kunt u dit kenbaar maken door een klacht in te dienen. Dit kan telefonisch via 026-389 89 83 of schriftelijk per e-mail via info@transitiebedrijf.nl. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, behandeld. Wanneer uw klacht niet door het Transitiebedrijf opgelost kan worden, zullen wij gezamenlijk een onafhankelijke derde partij inschakelen. De uitkomst zal door het Transitiebedrijf als bindend beschouwd worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Voor klachten hanteren wij een bewaartermijn van één jaar.

AANSPRAKELIJKHEID
Informatie in dit document en op onze website is met grote zorgvuldigheid verzameld. Toch is niet uit te sluiten dat onderdelen onjuiste of gedateerde informatie bevatten. Het Transitiebedrijf kan onder geen voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van genoemde informatie. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen via 026-389 89 83 of info@transitiebedrijf.nl.

 

Share This