Algemene voorwaarden

 

Annuleren
Het is te allen tijde mogelijk om in plaats van de ingeschreven deelnemer kosteloos een vervangende deelnemer op te geven. Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit of ondersteuning, waarbij 20 procent annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

No show
Indien u niet aanwezig bent bij de activiteit zonder geldige reden van afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Algemeen
Het Transitiebedrijf behoudt te allen tijde het recht om een vervangende trainer in te zetten zonder opgaaf van reden. Tevens behoudt Het Transitiebedrijf zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling één of meer diensten of producten te annuleren. Bij annulering zal het reeds voldane deelnamegeld geretourneerd worden.

Aansprakelijkheid
Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid verzameld. Toch is niet uit te sluiten dat onderdelen onjuiste informatie bevatten. Het Transitiebedrijf kan onder geen voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van genoemde informatie. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen via 026-389 89 83 of info@transitiebedrijf.nl.

Bevestiging
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Facturering
Betaling geschied door het invoeren van een vouchercode die werkgevers beschikbaar stellen aan hun medewerkers.
Indien u niet over een vouchercode beschikt kunt u diensten en producten middels iDEAL betalen.

Geldigheid vouchercode
Uw vouchercode is geldig tot een jaar na de uitgiftedatum. U ontvangt een herinnering voorafgaand aan het verlopen van de voucher. Indien u na verstrijken van de geldigheid een opstaand tegoed heeft dan komt dit tegoed te vervallen.

Bedenktijd
Na inschrijving behoudt u zeven dagen bedenktijd.

Lidmaatschap
Leden van WZW ontvangen altijd korting op diensten en producten van Het Transitiebedrijf. Indien uw organisatie binnen drie maanden na aanmelding lid wordt van WZW ontvangt u een creditnota en ontvangt u de ledenprijs.

Klachtenafhandeling
Indien u niet tevreden bent over activiteiten van Het Transitiebedrijf kunt u dit kenbaar maken door een klacht indienen. Dit kan telefonisch via 026-389 89 83 of schriftelijk per e-mail via info@transitiebedrijf.nl. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door Het Transitiebedrijf opgelost kan worden, zullen wij gezamenlijk een onafhankelijke derde partij inschakelen. De uitkomst zal door Het Transitiebedrijf als bindend beschouwd worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Voor klachten hanteren wij een bewaartermijn van één jaar.

Share This