Aangesloten organisaties

Het Transitiebedrijf is onderdeel van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Gelderland. WZW heeft meer dan 100 leden en vertegenwoordigd daarmee meer dan 40.000 fte werkzaam in Zorg en Welzijn in de regio.

Het Transitiebedrijf is van alle leden en beschikt daarmee over een krachtig netwerk (regionaal en subregionaal). Doen er zich kansen voor? Dan is het Transitiebedrijf als eerst op de hoogte. Leden geven elkaars transitiekandidaten voorrang, of het nu uitstroom- of meeloopmogelijkheden zijn. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid.
Binnen Zorg en Welzijn alleen kunnen we de uitstroom echter niet altijd alleen opvangen. Het Transitiebedrijf realiseert dan ook uitstroommogelijkheden buiten Zorg en Welzijn, samen met haar vaste partner Staat van Dienst, die een landelijk dekkend netwerk hebben.

 
Boriz
GSBB
Norschoten
PI Arnhem (Ministerie van veiligheid en justitie)
Philadelphia
WoondroomZorg
Medinova
SZR
www.entrea.nl
 
Share This